Clubului părinților

În conformitate cu Planul anual de activitate al instituției pentru anul de studii 2019-2020 , la 20.11.2019  în incinta sălii muzicale a instituției de educație timpurie nr.167 pentru copii cu deficiențe auditive și asociate a avut loc , deja al doilea an la rănd, ședința Clubului părinților, având  ca obiective generale asocierea cu părinții în vederea promovării dezvoltăriii copilului cu deficiențe ale auzului, informării și pedagogizării părinților, schimbului de experiență avansată în domeniu între părți.

Ședința a avut ca generic:Asigurarea continuității lucrului  echipei multidisciplinare și al familiei  în  asistența pedagogică a copilului cu surditate” și la finele activităţii părinţii au fost familiarizați cu:

  • Specificul dezvoltării limbajului, motricității și sferei socio-emoționale a copilului cu surditate;
  • impactul limbajului mimico-gestual în comunicarea persoanelor surde;
  • Activitatea kinetoterapeutului  în reabilitarea și compensarea dereglărilor funcționale și dinamice ale copilului cu deficiențe auditive;
  • Promovarea unui mod de viață și a unei alimentații sănătoase;
  • Asigurarea unui parteneriat durabil în educația copilului cu deficiențe auditive

Activitatea propusa a debutat  cu participarea părinților copiilor cu deficiențe auditive la activitățile integrate din grupele 1 și nr.6 care au avut drept scop demonstrarea cunoștințelor și deprinderilor copiilor în utilizarea materialului verbal (gr.nr.6)- „Toamna pe meleagurile noastre” precum și implicarea activă a părinților în organizarea și petrecerea master-clasului  (gr.nr.1) cu  tema : „Creștem sănătos și armonios”

În continuare , părinții au foat invitați  în sala muzicală a instituției, unde  s-au derulat  celelalte acțiuni realizate de membrii echipei multidisciplinare :

Psihologul Vutcariova Olga a creat  prin activitatea sa de„ spagere a gheții” o atmosferă de lucru pozitivă ,  stârnind  interesul  și dorința de  a lucra fructuos în cadrul întrunirii.

Pedagogul de mimică și gesturi Kuzminkina Natalia a vorbit celor prezenți despre impactul limbajului mimico-gestual  promovat în instituție.Se ştie, că limbajul mimico-gestual reprezintă principala formă de comunicare la persoanele cu deficienţă de auz severe . Cu certitudine se poate afirma că LMG este limbajul nativ, matern al persoanelor surde, iar sistemul de cominicare cel mai eficient pentru ei ar fi comunicarea totală, care include folosirea gesturilor, a semnelor, dactilemelor, a imaginilor, labiolectura, a limbajului oral-verbal –toate care se aplică pentru înţelegerea conştientă a materialului verbal propus copiilor.

În alocuțiunea sa, kinetoterapeutul Gurcova Maria a demonstrat tehnici și metode de lucru utilizate  de D-ei în reabilitarea sănătății șubrede a copiilor cu marcați de tulburări ale auzului.

Dna Rodica Rusu, asistenta medicală a insituției, a punctat și a îndemnat părinții  de a  altoi  la copii cunoștințe și deprinderi ale  unui mod de viață sănătos , a informat colectivul de părinți despre alimentația copiilor oferită de  grădiniță, precum și evitarea

greșelelor din partea adulților  în educarea deprinderilor alimentare a copilului.

Și, în final, dna Melinteanu Larisa , director al IET nr.167 a  enumerat beneficiile participării active a părinților în desfășurarea procesului instructiv-educativ cu  copiii cu deficiențe auditive,  îndemnând  părinții spre colaborare, implicare în activitatea grădiniței și sprijinirea procesului instructiv-educativ, aducând argumente că  parteneriatul părinte –cadru didactic –grădiniță duc la o dezvoltare armonioasă a copilului cu CES.

Lucrările clubului au finalizat cu oferirea unor răspunsuri la întrebările care îi frământă pe părinții copiilor cu deficiențe, cu mulțumiri și adâncă recunoștință pentru munca asiduă depusă de cadrul didactic, precum și cu completarea unui chestionat întocmit de psihologul inastituției.

Acvitatea s-a desfășurat într-o ambianță caldă, legeră, părinții prezenți fiind  plăcut surprinși de lucrările bine organizate ale Clubului, stabilind la  final că această activitate ar trebui continuată și dezvoltată .