Înmatricularea copiilor

1.1  În instituția de educație timpurie nr.167 pentru copii cu deficiențe auditive și asociate sunt înscriși, la solicitare, fără restricții și apartenență la district școlar,  copiii  cu dezabilități în baza Raportului de evaluare a copilului de către Centrul psiho-socio-pedagogic (str. V. Micle, 4a) și copii tipici din familii de risc social cu vârsta de la 2 la 6 (7) ani, conform unei procedurii stabilite de DGETS și administrația instituției .

1.2  Copiii sunt înmatriculați în instituție de către director, conform locurilor disponibile  în baza următoarelor acte:

a)  cererea pe numele directorului instituției;

b)  copia buletinului de identitate cu viză  de reședință;

c)  copia adeverinței de naștere a copilului;

d)  extrasul din istoria dezvoltării copilului cu    concluziile despre starea sănătății lui;

e)   certificat-confirmare despre absența contactului cu bolile contagioase validat prin semnătura și ștampila medicului de familie și eliberat cu 24 ore înainte de începerea frecventării instituției;

f)   alte documente necesare pentru stabilirea suportului social.     

        Validitatea actelor se va confirma prin prezentarea originalului acestor acte.