Misiune-viziune

Activităţile de care se bucură copiii, marcaţi de tulburări ale auzului, se axează pe rezolvarea următoarelor obiective:

  • Dezvoltarea şi educarea proceselor compensatorii;

  • Însuşirea limbajului verbal şi a capacităţii de comunicare;

  • În cadrul activităţilor educaţionale (frontale, pe grupuri, individuale) realizarea atît a obiectivelor operaţionale cît şi corecţional-recuperatorii.