Cv-ul directorului

Curriculum vitae

Melinteanu Larisa Mihai

Director, în grădiniţa creşă specială nr.167 pentru

copii cu deficienţe auditive şi asociate, sector Centru Chişinău. Învăţămînt special

Informaţii personale

Nume / Prenume

Starea civilă

Melinteanu Larisa Mihai

căsătorită, 3 copii

Adresă(e)

Chişinău, str. Avicena,3 , R.Moldova.

Telefon(oane)

0 22 79 01 76(serviciu) 022 79 01 14 (domiciliu)

069060960 ( mobil )

E-mail(uri)

centrugrădi167@gmail.com

Naţionalitate(-tăţi)

moldoveancă

Data naşterii

sexsul

03.10.59

feminin

Locul de munca pentru care

se candideaza

Director al instituţiei preşcolare nr.167 pentru

copii cu deficienţe auditive şi asociate, sector Centru, Chişinău

Experienta profesională

Perioada

Functia sau postul ocupat

Numele si adresa angajatorului

1997

director în grădiniţa 167 Chişinău.

DGETS mun.Chișinău, str.Dosoftei ,99

1996 -1997

surdopedagog în grăd. 167 Chişinău

1986-1996

logoped în grăd. nr.1 or. Donduşeni

Educatie și formare

Calificare/diploma obtinuta

Specialitatea

Disciplinele principale studiate

1976 – 1981

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Chişinău,

oligofrenopedagogie şi logopedie

Diplomă cu menţiune V1 nr.516206

Psihologie generală, psihopedagogie specială,metode și tehnici de predare în lucrul cu copiii cu diversa deficiențe, dezvoltarea limbajului, prevenirea tulburărilor de limbaj…

Stagii de formare, cursuri

14.04. 2015 – 20.042015.

Stagiu internațional ,,Managementul inovaţional- instrument de îmbunătătire a calităţii educaţiei în condiţiile modernizării”, Budapesta, Praga.

26.01.2015 – 06.02.2015

Formare inițială în limbajul mimico-gestual, ASRM

28.01.2015

Seminar instructiv –metodic „Modalități de prevenire și evaluare complexă a abuzului emoțional la copiii preșcolari”, grăd.174.

11.12.2014

Seminar instructiv –metodic „ Managmentul formării unei echipe eficiente-dimensiune a bunăstării perfopmanțelor în colectiv” grăd.226.

23.10.2014 – 25.10. 2014

Conferința internațională științifico-practică „Asistența psihopedagogică a copiilor cu dizabilități multiple în condițiile educației incluzive”. UPS „I.Creangă„

20.10.2014 -23.10.2014

Forumul internațional III „Copilul cu CES în spațiul educațional modernizat”, Moscova, Rusia.

22.07.2014-31.07.2014

Stagiu internațional „Dezvoltare personală.Comunicare. Managment.” Varna, Bulgaria.

16.12.2013-18.12.2013

Forum Iinternațional științifico-practică: „Parteneriatul socio-psihopedagogic pentru dezvoltarea educației incluzive.”, UPS „I.Creangă”

03.12.2013-04.12.2013

Seminar internațional instructiv –metodic : „Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice și cu funcția de conducere în domeniul elaborării și imlomentării proiectelor cu finanțare externă”, DGETS m. Chișinău.

08.11.2013; 2011

Workshop-ul „Reabilitarea auditiv-verbală – Perspective integratoare”, Centrul de reabilitare „Cochlear”.

23.09.2013-26.09.2013

Seminar internațional „Asistență psihopedagogică copiilor cu deficiențe auditive” “Pediatrii lumii” din Franța

23.07.13 – 02.08.13

Stagiu internațional„Condiții esențiale ale reușitei în Public Speaking – succesul managmentului modern”, Varna Bulgaria.

13.02.201314.02.2013

Conferința internațională Relația sărăcie – persoane în dificultate: aspecte psiho-socialeUPS „I.Creangă”.

10.12.2012, 20.12.2011, 23.10.2010

Seminar internațional instructiv –metodic:Organizarea procesului educațional recuperatoriu în instituțiile specializate pentru copii cu CES” DGETS, Asociația VITA.

22.10.2012 -23.10.2012

Conferința științifico-practică:„Management of the inclusive psycho-pedagogy:actuality and perspective”. DGETS

27.06.2012-29.06.2012

Conferința Balcanică ICEVI:„Dezvoltare în politica educațională, implementare și evaluare” ClujNapoca Romania

02.04.2012- 05.04.2012

Cursuri de instruire „Psihopedagogie și autism. Direcții de organizare a mediulu

i educațional”

16.01.12 – 28.01.12

Cursuri de formare continue „Management educațional”, UPS „Ion Creangă”,

Competente personale

Limba materna

Alte limbi straine cunoscute

Limba rusă

Limba franceza

romană

întelegere

vorbire

scriere

ascultare

citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

C1/2

B1/2

C1/2

B1/2

C1/2 C1/2

B1/2

C1/2

B1/2

C1/2

A1/2

Competente de comunicare

– capacitatea de comunicare eficientă orientată spre sincronizarea acțiunilor individuale și colective ale cadrelor în scopul atingerii obiectivelor strategice; (Realizarea Programului Strategic de dezvoltare)

– relevarea posibilităților de îmbunătățire a performanțelor individuale și generale ale instituției; (Prezentarea instituției în cadrul atelierului de lucru al Conferinței Internaționale)

– abilitatea de a pune în valoare efectul forței comunicării asupra caracteristicilor și moralului subordonaților;

-selectarea şi aplicare instrumentelor de comunicare adecvate situaţiei şi instituţiei;

-abilitatea de formulare şi transmitere clară a mesajelor (TV Canal „Regional”);

-abilitatea diplomatica de gestionare a conflictelor;

-Posedarea cele mai eficiente modalități de combinare a resurselor materiale și umane pentru realizarea obiectivelor din planurile strategice;

-Abilitatea de a coordona activitatea personalului din grădiniţă astfel încît activitatea didactică şi administrativă să se desfăşoare într-un mod responsabil şi eficient;

Competente organizationale/ manageriale

-Organizarea bună a procesului corecțional – recuperatoriu, creșterea eficienței manageriale a activității unității, unirea unui colectiv puternic;

-Menţinerea relaţiei corecte cu toţi colaboratorii instituţiei;

-Competență în relaționare în general și în relațiile publice;

-Întrunesc abilități creative(fluiență, flexibilitate, sensibilitate la probleme) în asumarea rolurilor și conducerea echipei;

Competente dobindite la locul de munca

-De a aplica practic concepția dezvoltării învățămîntului special;

-De a defini și a implimenta structura Regulamentelor de funcționare a grupelor cu instruire integrată, pentru copii cu deficiențe asociate și pentru copii cu tulburări de spectru autist;

-Abilitati de intocmire a unui Program strategic de dezvoltare;

-Activitati specifice de secretariat ,de intocmire a dosarelor;

-Capacitate de lucru in echipa;

– Mentinerea unui climat psihologic pozitiv bazat pe respect.

Competente informatice

-Competente de utilizare a instrumentelor Microsoft Office-Power Poont,Internet Explorer;

-Cunoștinșe în aplicarea, utilizarea și modului de întreținere aparatelor auditive idividuale și colective;

-Capacitatea de utilizare a unei game variate de echipamente tehnice si aparatura video, audio.

Alte competente personale

-Diploma de Onoare a Preturii s.Centru ,Chișinău 2012

-Diploma de Onoare al DGETS Chișinău, 2013.

-Crearea condițiilor decente pentru optimizarea procesului corecțional, diversificarea prestării serviciilor educaționale, prin amenajarea mediulu educațional special creat, dotat cu echipamentul și inventarul necesar;

Publicații

-Publicarea articolului „Optimizarea condițiilor pentru socializarea copiilor cu CES” în Culegerea de materiale ale Forumului Național „ Parteneriatul socio-psihopedagogic petru educație incluzivă” (2013).

– Elaborarea ghidului metodic „ Rolul lecturii în dezvoltarea limbajului preșcolarului cu deficiențe de auz” (2012);

-„Educarea calităților morale ale preșcolarului cu deficiență de auz” (ziarul „Univers pedagogic”decembrie 2011)

Prezentări

– Sedința managerilor preșcolari „Impactul dezvoltării parteneriatului educațional între gradiniță și societatea civilă” DGETS 2015.

– Conferința internațională științifico-practică „Asistența psihopedagogică a copiilor cu dizabilități multiple în condițiile educației incluzive”. Prezentarea „Optimizarea condițiilor de abilitare a copiilor cu deficiențe asociate” UPS „I.Creangă„2014

-Forumul Național „Parteneriatul socio-psihopedagogic pentru educație incluzivă”. Prezentarea filmului în Movie Maker (2013).

Proiecte

-Proiectarea și realizarea inaugurării solemne a camerei senzoriale și a sălii de kinetoterapie (2014); Asociația VITA, Tony Hauks.

– donarea aparatelor auditive copiilor din instituție de către Ambasada Germaniei (2013); Asociația ACANT.