Descrierea instituţiei

Fondată în iulie 1982
Capacitatea după proiect – 7 grupe, 74 copii
Program săptămânal de 24 ore, 5 zile în săptămână
Copiii se alimentează de 6 ori pe zi

În instituție activează 3   grupe în care  sunt înmatriculați copii cu deficiențe auditive.  Activitățile de care se bucură copiii, marcați de tulburări ale auzului, se axează pe rezolvarea următoarelor  obiective:

  • Dezvoltarea și educarea proceselor compensatorii;
  • Însușirea limbajului verbal și a comunicării;
  • În cadrul activităților educaționale (frontale, pe grupuri, individuale) realizarea atât a obiectivelor operaționale cât și corecțional-recuperatorii.

De curând în cadrul instituției, mai activează o grupă pentru copii cu deficiențe ale auzului – grupa cu instruire integrată pentru copii după intervenție chirurgicală de implant cohlear. Copiilor cu implant le-au fost create condiții de mediu comun cu semenii sănătoși, deoarece după intervenție este necesar să se  afle într-un mediu în care se  stimulează comunicarea. Ajutorul corecțional acestor copii este orientat la formarea percepției auditive, dezvoltarea auzului fonematic și a comunicării orale.

Reieșind din necesitatea imperioasă de integrare socială și creării unui mediu educațional adecvat, a condițiilor  de adaptare psihopedagogică și integrare în societate a copiilor cu CES conform capacităților lor psihofizice, în instituție activează  grupe pentru copii cu deficiențe multiple (în special cu diagnoze PCI, asociate cu deficiențe ale auzului, văzului, locomotore, comportamentale precum și tulburări de spectru autist)

Mai activează și  grupe mixte, cu instruire integrată, ce realizează următoarele sarcini – crearea unui mediu educațional, în care copiii cu CES, pe de o parte şi cei tipici, pe de altă parte, beneficiază de educație, instruire şi recuperare.

     Aflarea împreună a copiilor  cu diverse deficiențe cu semenii sănătoși dă posibilitatea de a crea un colectiv de copii integru, menit să realizeze activități comune, jocuri, rezolvarea în comun a problemelor cotidiene (copiii se află împreună 24 ore)