Dotări

Pentru a favoriza şi facilita procesul educaţional este necesar de a dispune de un echipament pentru organizarea lucrului curativ-recuperatoriu al procesului de instruire şi al activităţilor corecţionale . În scop terapeutic a fost creată şi „Poteca cu obstacole”, menită să stimuleze regimul dinamic, ţinînd cont de abilităţile motrice individuale ale fiecărui copil.


În cadrul instituţiei activează kinetoterapeutul, care asigură compensarea deficienţelor locomotore, de asemenea se efectuează masajul ca şi formă de comunicare.


Pentru a stimula componentele procesului de cunoaştere, formării experienţei senzoriale şi intelectualizarea activităţii cognitiv-instructive în instituţie a fost creată „Camera senzorială”, venită în ajutorarea acestui proces de stimulare a tuturor analizatorilor valizi.


Pentru a implementa pe larg un curent nou, mai productiv, în compensarea deficienţei de limbaj şi comunicare,o alternativă a terapiilor ocupaţionale, aplicăm meloterapia – o terapie bine poziţionată în ierarhia metodelor de lucru cu copiii cu CES , decurînd apărută dar cu impact pozitiv în socializarea precoce a copiilor.

Succesul în comunicare realizează copilul în lumea care-l înconjoară, dezvăluind semnificații şi relaţii care permit integrarea acestuia în familie şi comunitate.