Date statistice

Activează 7 grupe, cu un contingent de 62 copii şi 21 cadre didactice cu un valoros potenţial- 4 cadre cu grad didactic I, 14 cadre cu gr. did. II.